mandag, februar 20, 2012

Storbritannia: Gjeldsbomben


E24 publiserte for litt siden en artikkel om at Moodys nedgraderte Italia, Portugal & Spania. Men den mest interessante notisen var at Frankrike, Storbritannia og Østerrike var satt på "negative outlook", en konklusjon jeg ville kalt mildt men grunnen til at det er interessant er at Storbritannia er kanskje den største og farligste gjeldsbomben der ute.

Det kommer av 2 grunner:

1) London er verdens finansielle hovedstad og vil da påvirke alle andre land sterkt
2) England har langt høyere gjeldsnivå enn nærmest noen annet land

Storbritannia var opprinnelig konkurs på 70-tallet og ble reddet av IMF, IMF var da mer vant til å anbefale planøkonomi og relativt lite ble endret inntil Margaret Thatcher inntok regjeringen. Hun fjernet ikke velferdsstaten som dens forsvarere liker å tro, kuttet ikke budsjettet totalt sett og blåste videre kredittvekst slik andre hadde tidligere gjort.
Men hun privatiserte flere ting som hadde blitt sosialisert under tidligere regjeringer og gjorde England til et mer dynamisk land slik ved å kutte ned på reguleringer. Men et "friere"(les: lite reguleringer med statsgaranti) bankvesen med tilgang til billig kreditt fra den statlige seddelpressen er ikke en god kombinasjon, heller ikke kapitalistisk og selvom det har gitt England et fortrinn i finansverdenen har det også hatt en Akilles hæl ved seg.

Storbritannia har siden Labour-regjeringen kom inn ført konsekvente budsjettunderskudd og vokste nasjonalgjelden i stor fart og udekket kreditt likedan som har ført til ganske massive gjeldsnivå blant private aktører, spesielt i finanssektoren.

Nasjonalgjeld i absolutte tall 1900-2011

Den nasjonale gjelden har så økt hvert eneste år, med bare noen få nedganger. De nedgangene ser ut til å sammenfalle med de årene hvor Storbritannia hadde et budsjettoverskudd, og dermed ikke lånte for å dekke underskuddet.

Budsjettunderskudd i % av BNP

Denne gjenspeiler at Storbritannia sin økning i statsgjelden er knyttet opp mot budsjettunderskudd og sist de prøvde å kutte budsjettet med noe som helst, ikke engang totalt sett kutte det.....så skjer dette:


Studenter knuser vinduet på en bank. 


Er dette slik det så ut i Russland før revolusjonen ?
Stakkars barn, de vet ikke at de allerede er konkurs og at myndighetene har solgt ut framtiden deres. Men denne mentaliteten blant britiske ungdom, hvordan tror du en deflasjon ville takles ? Ikke bra.
Deres ignoranse ovenfor at det er myndighetenes kjøp av velgere som driver underskuddene og den stadige pengeproduksjon og derav gjeldsvekst, lover ikke godt for en reform i Storbritannia.
Bankene og interessegruppene som har fått leve lenge på myndighetenes velferd og privilegier har selvfølgelig stor skyld og deres nåværende oppførsel ber nesten om en kommunistisk revolusjon.


Total gjeld, etter sektor

Man må nesten se på total gjeld , spesielt finansgjeld og da blir det tydelig hvor mye gjeld Storbritannia har. En stor del av denne finansgjelden er utestående gjeld bankene har. De land med en stor internasjonal finansøkonomi vil som regel ha en stor andel gjeld, men i Storbritannia er det ganske ekstremt. Et problem her så klart hva eier de engelske bankene ? Deres eiendeler kan jo senke noe av den gjelden, men dette blir delvis adressert nedenfor.
Problemet med å se det i termene, andel av BNP, er at det er finanssektoren og husholdningsgjeld som har drevet BNP-veksten i Storbritannia og hvis det stopper opp vil BNP synke drastisk mens gjelden består. Ihvertfall vil husholdninggjelden bestå, mens bankene måtte solgt alle eiendeler i et "januarsalg" uhørt i verdenshistorien.

Rehypothetication
Det er her noen spesifikke måter de britiske bankene operer på blir relevant for gjelden de har, hovedsaklig ovenfor utlandet(total ekstern gjeld: 8 trillioner $ eller 400 % av BNP) , det er at de britiske bankene imotsetning til de fleste land, kan når de låner imot et panteobjekt(f.eks huset ditt) bruke dette denne "potensielle" eiendelen som sin egen sikkerhet og låne selv imot dette.
De kan låne imot det samme panteobjektet opptil flere ganger, faktisk uendelige ganger hvorpå i USA f.eks er grensen 140 % som er dårlig nok. Kravet er såklart at det underliggende verdipapiret er av en AAA-kvalitet, slik som britiske statsobligasjoner eller amerikanske er per dags dato.

Det er da fullt mulig at en stor del av denne gjelden er bare "rehypoteticated" pyramide av eiendeler oppe et verdipapir av en "høy" kvalitet. Hvis engelske banker har så brukt engelske statsobligasjoner i sin pyramide av gjelds skapelse så vil en nedgradering av England ifølge reglene tvinge britiske banker selge unna alle slags eiendeler.
Her kan man se at ca. 60 % av den engelske statsgjelden eies av engelske finansinstitusjoner som lenge har ansett den engelske statsobligasjonen som gull verdt. Disse bankene sitter som sagt også på store mengder finans eiendeler, spesielt ifra andre land som f.eks amerikansk statsgjeld, banker, italiensk osv. Hvis disse bankene må selge unna dette, så vil Hellas tilstander spre seg raskt som f*** til resten av den vestlige verden oversvømt i gjeld.


Kvantitative lettelser
Hittil har løsning vært å ta sin inspirasjon fra Mugabe, og trykke det man trenger. Iløpet av perioden fra 2009 til 2011 kjøpte Bank of England nærmest 325 milliarder £ i finanseiendeler hvorav hovedsaklig britiske statsobligasjoner. Men de har garantert at de "ikke vil kjøpe MER enn 70 % av alle utstedelser av britisk statsgjeld", wow! da kan man føle seg trygg i britiske pund. Den nylige nyheten om at Iran skal slutte salg av olje til Storbritannia på grunn av deres trusler mot Iran, har nok ikke så stor påvirkning ettersom bare 1 % av Storbritannias olje importeres fra Iran.
Men en nedgradering av  britisk gjeld vil nok være en garanti for et finansielt krakk og ihvertfall langt høyere inflasjon i Storbritannia, mest sannsynlig hyperinflasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar