mandag, februar 13, 2012

- De er helt historieløse!

Opprinnelig postet 4.september 2011


 
Den tidligere Kystparti grunnleggeren og politikeren Steinar Bastesen ble latterliggjort av Stortingets Presselosje med prisen ”Årets Idiot” for å ha foreslått at Oljefondet investerer i gull i 2003! I dag er gullprisen på 1800 $ og en unnskyldning og anerkjennelse av dette er på tide fra mediene sin side. Men det har ikke kommet, og det var derfor Økonomisk Nytt intervjuet han. Siden han hadde så rett i forhold til journalister og andre finanstopper ute i media, så følte vi kunne ta en lengre samtale om økonomi og politikk.


På spørsmål om hvorfor hans kollegaer og journalistene tilknyttet Stortingets presselosje, var så ivrige etter aksjer og obligasjoner var svaret helt klart "- De er helt historieløse!", og illustrerte eksemplet med å ta noe som het "Det Norske Statligsikringsfond" som fantes på 1920-tallet og hadde en verdi på 100 millioner kroner da. Dette er det veldig få idag som har hørt om, men før den tyske mark ble verdiløs var den sterkt investert i den tyske mark og tyske statsobligasjoner og når affæren var over, var fondet halvert. 

Steinar Bastesen forteller litt om hvordan Gjedrem gikk om Finanskomiteen, i henhold til å være en ”uavhengig” sentralbanksjef som god keynesiansk galskap hevder, når han solgte Norges Bank sitt gull. Han hevdet Gjedrem burde vært ”stilt for riksretten” ettersom han ikke hadde eller burde ha rett til å gjøre slikt.

Videre berørte vi emnet om hvorfor konjunktursykluser oppstår og her er vi delvis enig med Steinar Bastesen ettersom det han beskriver er korrekt, er undertegnede overbevist om at det som referes til som den Østerrikske konjunktursyklusteorien er grunnen til at disse syklusene eksisterer. Kort sagt, fraksjonelle-reserve banker ved å utstede mer kreditt enn det er oppsparte midler og dette må føre til ett sammenbrudd ettersom flere investeringsprosjekter vil bli påbegynt enn det er tilgjengelig midler til. 

Her står Økonomisk Nytt og Østerrikere verden over i kontrast til de fleste økonomer og tror ikke på alkymi, altså på at trykking av nye penger vil på magisk sett forbedre økonomien. 

Vi diskuterte også kort, potensiale for en hyperinflasjon i USA og som Bastesen sa, trykker de nok penger ”kan de bli helt verdiløse”. Noe enhver voksen person burde vite, men tilsynelatende ikke finansaktører og ei heller de ansatte hos Norges Bank. Videre tok vi opp Bastesen sin trontale angående bilderbergerne og hva som kan foregå på disse møtene.

Se på youtubeDel 1:


Del 2:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar