mandag, februar 13, 2012

Hugo til krig mot dollaren!

Opprinnelig publisert 21.aug på www.økonomisknytt.no før noen andre norske medier

Diktatoren i Venezuela, Hugo Chavez, beordret myndighetene sine 18.august å innkreve 11 $ milliarder gull holdt i utenlandske banker i tillfellet av en økonomisk krise. Videre vil han nasjonalisere den lokale gull industrien. Venezuela har rundt 211 tonn(av totalt 365 tonn) i gull reserverer i Bank of England, JP Morgan og en rekke andre vestlige finansinstitusjoner innen rekke vidde av den amerikanske dollarens dominans. Chavez sa i det interne dokumentet at han ville eliminere ”diktaturet” av den amerikanske dollaren og har bedt sentralbanken diversifisere ut av amerikanske institusjoner ifølge Bloomberg(1). 
Dette burde være årets nyhet, Venezuela er ikke bare styrt av en sint mann som er imot USA sin dominans, men er en stor oljeeksportør. Nasjonaliseringen av gull industrien er et tydelig tegn på at han ikke bare vil holde gullet unna vestlige makter sine grep, hvor han tidligere sikkert holdt det der i tillfellet hans eget folket gikk imot han. Men det viser at han prøver å akkumulere gull for å støtte opp sin egen valuta som en fremtidig handelsvaluta med hans fremtidige største handelspartnere; Asia.

Fordi de siste som forsøkte å lage en gullstandard valuta eller alternativ for internasjonal handel(spesielt olje) var Saddam Hussein(2) og Muammar Gaddafi(3)! Videre er de aller første som gjør det i dagens verden, garantert å bli meget rike på grunn av dette. Sikkerheten og stabiliteten som en gullpenge kan gi i forhold til papirpenger, ville gjort det til et internasjonalt finanssenter.

Settes dette her i gang, kan det spre seg ettersom stabiliteten i pengenes verdi er det statsobligasjonskjøpere setter som topp prioritert og internasjonale investorer vil flokke ut av mer risikable obligasjoner og inni sikrere.  Myndighetene i verden som ikke har enten ekstremt gode utsikter, budsjetter(overskudd) og balanser(eiendeler vs. gjeld) ville da mistet deres evne til refinansiering i det internasjonale obligasjonsmarkedet uten å gå tilbake på en gullstandard. Hvis dette er handlingen som tipper over det internasjonale papirpengesystemet da tror jeg Nobels komiteen må forberede seg på å gi fredsprisen til enda en diktator.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar