mandag, februar 13, 2012

Pris Statistikk

Her vil statistikk over relevante priser, jeg er interessert i publiseres

Valuta
NOK 1890-2011


I årene 1890-1914 ( starten av første verdenskrig) var den norske kronen 50 % innbyttbar i gull, i verdi av 403 milligram per NOK altså 2 408 per kilo! Norge var altså på en gullstandard og har aldri ordentlig vært det siden, selvom man forsøkte å gå tilbake i perioden 1916-1920 & 1928-1931 noe som svekket andre valutaer mot NOK og ikke varte lenge. Etter det ble krona knyttet opp mot pund, og deretter mot Bretton Woods systemet lagd av Keynes & USA, og resten er historie.

Her tas det utgangspunkt i månedlige gjennomsnittlige gullpriser i råvaremarked, og verdien av NOK i utenlandske valutamarked. Jeg antar også at før-1914 så innløste Norges Bank gull slik de lovet og hevder de gjorde.

Gullprisen i Kronen

1968 - 2012 (Måles bare etter penger ble frakoblet gull)FRED Graph


Gull 2010 - 2012
FRED Graph

Gullprisen i 2012
FRED Graph

"Real" vs Nominell Gullpris - 1968-2012


Det er helt legitimt å kritisere konseptet om en "real"pris som man finner bare ved å ta hensyn til Konsumprisindeksen på grunnlag av at Konsumprisindeksen ikke dekker den virkelige inflasjonen. Men jeg benyttet den her likevel som en tilnærming.


Olje i NOK, USD og Gull - 1940 - 2012


Monetære aggregat
NOK 1850-2011Boligpriser vs pengemengde 1996-2011


Gull og finanseiendeler Dow Jones Industrial Average - 1900-2012 i gull gram

Dow Jones i Unser med Gull 1968 - 2012

FRED Graph


Dow Jones i Unser med Gull 2004 - 2012

FRED Graph


Dow Jones i Unser Gull - Januar 2012 til 26.okt

FRED Graph


Utenlandsk statistikk

Pengemengde i Kina (1999 - 2012)
FRED Graph

Pengemengdevekst i Kina (1999 - 2012)
FRED Graph

Høy pengemengdevekst er som regel et tegn på høy kredittskapelse av sentralbanksystemet og dermed en sterk kredittboble vil bygges opp, og som regel er det omvendte tegn på at kreditten kontrakterer og at et finansielt krakk vil inntreffe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar