fredag, mai 25, 2012

DnB Nor og andre nedgradert!


I dag ble DnB Nor, Nordea og Handelsbanken nedgradert. De ble nedgradert fordi de er for avhengig av å få finansiering ifra pengemarkedet ifølge kredittvurderingsbyrået, og i tilfellet av en finanskrise ville disse pengemarkedene stoppet raskt opp sitt utlån(renter ville økt raskt) og dens som er veldig avhengige av de ville opplevd meget dyre finansieringskostnader.

Her er Moodys grunner:
"The downgrades reflect (i) DNB's reliance on market funding, at around 40% of total funding (ii) exposures to volatile asset classes, such as commercial real estate (CRE) and shipping; and (iii) the likelihood that DNB's relatively diversified earnings will come under pressure from higher liquidity requirements and weaker revenue raising opportunities." - Moody`s

Her er grunnene til at nedgraderingen ikke var så sterk:
"profitability....partly reflecting its more stable domestic economic environment, its increased capital and liquidity buffers, as well as our assessment of a very high probability of systemic support."

Den stabile innenlands økonomien er jeg meget skeptisk til, ettersom jeg tror Norge har en meget stor boligboble. Men dette er relativt mye bedre enn mange land (pga. overskuddet og oljefondet).

Det mest interessant er vel Moodys sin forventning om "systemic support" som er et fancy ord for redningspakker og privilegier.

Nå, jeg synes ikke Moodys mening er så viktig, men det er relevant for mange markedsaktører og generelt interessant at slike "treige" institusjoner begynner å gjenkjenne risikoen i det norske banksystemet.

Kort tilbakeblikk
I oktober 2008 kom Norges Bank og regjeringen med en enorm redningspakker som Halvorsen betegnet som "gullkortet" altså statsgjelden som blir betalt av dine skattepenger, altså dine fremtidige avkom sine skattebetalinger.

Når bankene hadde fått unna sine råtne investeringer over på skattebetalerne fortsatte Norges Bank redningspakkene med en rekordlav rente. Hittil har rentekostnadene og avdragene alene på statsgjelden pådratt blitt betalt med renter: 154 milliarder kroner(63 milliarder i renter og 91 milliarder i avdrag) og se notat 1. Det er altså 154 milliarder kroner i skattepenger.

Denne redningen og kredittekspansjonen av sentralbanken har så klart bare gjort de norske bankene mer risikovillige. Det er i tillegg til den systematiske fordelen bankene har ved å kunne lage penger ut av intet og være garantert av sentralbanken som "långiver i siste instans" og av det Norske banksikringsfondet.

I sammenheng med redningen kjøpte("byttet") myndighetene de råtne boliglånene i form av en finansiell eiendel kalt OMF som er kort for Obligasjoner Med Fortrinn. Disse obligasjonene er de norske bankenes tilsvarende CDOer, som mange beskyldte for å spre og forverre effekten av finanskrisen. Disse OMFene som nylig hadde blitt lansert ble da tatt i bruk og oppfordret av myndighetene til å brukes for å utgi boligkreditt.

"Til grunn for etableringen av OMF i 2007 lå et omfattende og detaljert lovgivningsarbeid, initiert av næringen og støttet av myndighetene." - Finansnæringens Fellesorganisasjonen

Her ser man totale innenlands gjeld og etter kilde.Her ser man den totale innenlandsgjelden og det som har blitt finansiert via såkalte kredittforetak som hovedsaklig er fra OMF.

Disse OMFene har blitt omsatt på Oslo Børs til en verdi av 630 milliarder kroner totalt innen andre kvartal i 2011 ifølge Boom Bust blogg.
Dette er så hvordan mange banker finansierer sine boliglån, noe som gjør dem meget eksponert mot et boligprisfall. Jeg har tenkt å skrive mer om OMF i et annet fremtidig innlegg, foreløpig kan jeg anbefale følgende bloggposter og artikler (1, 2, 3).

Ifølge Boom Bust-bloggen har disse OMFene blitt solgt til investorer over hele verdenen:
"Mange av OMF'ene selges til investorer på jakt etter høy avkastning med "lav" risiko."

"
J.P. Morgan har de siste årene visstnok vært en stor kjøper av OMF'er i Europa. Hva skjer hvis en av de største kjøperne av disse papirene forsvinner ?" - 22.mai

Hvis kreditorer blir bekymret eller hvis boligprisene begynner å falle kan dette gå meget hardt utover DnB Nor og de andre store bankene. Slik jeg ser på boligmarkedet er dette nærmest uunngåelig.

Slik giring eller forhold mellom innskudd og utlån hos de norske bankene var, er de blant de høyeste i hele verden.


(Se på de lengst til venstre, blant annet Dnb Nor og Nordea)

I tillegg sitter f.eks DnB Nor på over 9 000 millioner i boliglånsobligasjoner ifra Spanske banker, som en del av deres likviditet.De spanske boliglånene er som alle vet fra før, av en meget dårlig sikkerhet. Sikkert derfor Johnsen er ute i media og forsøker å leke ansvarlig "pappa"(når han selv har skyld i alt dette):Er du skattebetaler i Norge, bør du nok regne med å betale for alt dette også. I 2010 var de totale eiendelene til alle de private bankene; 3,639 trillioner kroner.
Kanskje det blir for mye for Johnsen, Olsen og Co dermed kan vi kanskje la den:


BURN!


Notat 1:
Renter på statsgjelden
17 millioner(2008) - inkluderte ikke 2008 + 21 210 millioner(2009) + 20 300 millioner(2010) + 21 540 millioner(2011) kroner = 63 050 millioner kroner
Avdrag på statsgjelden
44 951 millioner(2009) + 46 150 millioner(2011) kroner = 91 100 millioner kroner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar