tirsdag, mai 22, 2012

Japan nærmer seg stupet

Japan er et land som ofte legges frem som et eksempel på at kvantitative lettelelser "fungerer" eller at pga. "faren" av deflasjon må emuleres. Den framleggelsen forvrir hva som faktisk er hendelsesforløp.

Hendelsesforløpet var at Japan hadde bygd opp en enorm kredittboble på 80-tallet som sprakk og i etterkant av at den sprakk forsøkte de japanesiske myndighetene å redde aktørene enten de var firmaer, banker eller andre igjennom å overføre privat gjeld til statlig gjeld og ved å trykke penger. Helt siden da har den japanesiske  økonomien var en "zombie"-økonomi med banker og en hel masse bedrifter som ikke burde være operasjon, som ikke produserer noe aktivt men bare lever av de forvridde økonomiske forutsetningene som innebæres ved null rente politikk.Denne null-rente politikken har innebært en frysning av Japan sine produktive evner, en enorm voksende statsgjeld som har spist all den sparingen de japanesiske innbyggerne har gjort.
Japan Government Debt To GDP
Nå for å holde dette igang, har de japanesiske myndighetene senket rentene og ekspropriert de som sparer. Samtidig er dette grunnen til at statsgjelden er utgjort i mye større grad av "intern" gjeld enn ekstern gjeld.

Det har "fungert" for de japanesiske myndighetene hittil, men på bekostning av økonomien og framtiden til Japan ettersom det bare har gjort gjeldspyramiden enda mer ubalansert og enda mer kortsiktig. Dette reflekteres i hvor raskt  de utestående gjeldsbrevene på de japanesiske myndighetene må betales for, og siden Japan allerede er i underskudd må de påta seg ytterligere gjeld.

Japaneserne sin vilje til å kjøpe utrolige mengder av statsgjeld, vil nok avsløre seg å møte veggen etterhvert. Ettersom Japan har det samme statlige pensjonsystemet og sosial-demokratiske omfordeling av ressurser imellom generasjoner har bygd opp en enorm eldrebølge. Ettersom de yngre har vokst i inflasjonære tider, er deres sparingsvilje så klart lavere og med enda høyere gjeldsnivå, og høyere skatter er det enda mindre igjen for dem å spare. Dette reflekteres i den fallende sparingsraten for landet, som nylig har nådd minus.

Dette resultert i årets verste budsjettunderskudd og den største andelen finansiering kommer fra utgivelsen statsgjeld. Budsjettet var for første enormt, 38 % av BNP. For andre vil 49-56 % av budsjettet vil finansieres ved nye utlån. Dette gjør Japan meget sårbar ovenfor renteøkninger på statsgjelden deres, det har faktisk blitt estimert at om statsgjelden øker med 1 prosentpoeng så ville Japan vært konkurs.

Tom. finansministeren av Japan innrømmer at problemene er enorme og implisitt "uløselige":
"Japan's budget-making processes and its reliance on public debt have reached their limits," Finance Minister Jun Azumi told a news conference on December 24, the winning understatement of the year. And what solutions did he propose? Well, pass the consumption tax “and somehow reverse the falling birthrates.“
- 26
dec 2011

En ekstra skatt for å lappe sammen en slik situasjon, og "somehow reverse falling birthrates" ? Wow, det er betryggende.

“Japanese Ministry of Finance official admits "Japan is fiscally worse than Greece“”
 – 13. mars 2012 Bloomberg


Som om dette ikke var nok, så er Japan den nest største eieren av amerikanske $ og av amerikansk statsgjeld. Hva vil så skje dersom det japanesiske statsgjeld markedet krever høyere renter ?
Hvis Japan går konkurs, må de benytte seg av alle disse eiendelene. For $ involverer det å bruke dem, og med amerikansk statsgjeld involverer det å selge dem. Hva er konsekvensene av det ? Det vil ikke hjelpe USA med sine egne statsgjeld-problem og kan utløse høyere pris-inflasjon raskere enn mange tror.

Så når Fitch annonserte at de nedgraderer Japan, og dermed dirigerer de hjerne-døde stats-regulerte fondene til å først nå anse Japan som giftig. Så kan Japan være den "sorte-svanen" som drar ned korthuset og ikke Hellas.

Hvis noen vil tjene på det her, er det kanskje verdt å shorte JPY eller å kjøpe japanesiske statsgjeld. CDS-en har såvidt reagert og går dette verre, som det må se ut til, så vil den gå langt høyere.

Japan CDS - 1 års graf
Historical Data Chart
Renter på 10 års statsgjeld - Fra 1988 til 2012
Historical Data Chart
Renter på 10 års statsgjeld - Fra Jan 12 til May 12

4 kommentarer:

 1. Det heter "japaner" og "japanere"...

  SvarSlett
  Svar
  1. I tillegg heter det også "japanske" og ikke "japanesiske".

   Slett
 2. Hei, er det mulig for meg som privatperson å kjøpe Japansk CDS? I så fall hvordan gjør man det?

  SvarSlett
 3. Nei, ikke mulig å gjøre det pga det strenge norske regelverket for fondsforvaltning. Derimot. Hedgefond bør du se på

  SvarSlett