mandag, mars 19, 2012

Hvor mye gjeld har egentlig de føderale myndighetene i USA ? 500 % av BNP


I desember slo den såkalte "nasjonalgjelden" en ny rekord og nådde 100 % av BNP. Nasjonalgjelden er statsobligasjonene som de føderale myndighetene(tenk Washington D.C.) utsteder enten til det amerikanske finanssystemet hvor sentralbanken har gjort det til den ønskede eiendelen eller til utlendinger. Inntil litt siden var det hovedsaklig utenlandske investorer og sentralbanker som holdt amerikansk statsgjeld og det er blitt sagt det var et sterkt faremoment og bevis på at USA har levd over evne og raskt kunne kollapse hvis utenlandske investorer mistet troen på USAs gjeldsbrev. Selvom jeg ikke skal si meg helt uenig med den tesen, så har et viktig fareelement med den amerikanske statsgjelden vært at de vil tilslutt bare inflatere den helt vekk. Den faren er størst når landets sentralbank blir den største eieren av statsgjelden og kostnaden ved å selge eiendelene vil øke og motivet for myndighetene vil være å bare fortsette oppkjøpet av statsgjeld for å unngå at verdiene på statsobligasjonene synker.

Notat: Trillion på engelsk tilsvarer billion på norsk, feil tidligere.
Intra-Governmental holdings referer gjerne til de flere billioner som Social Security og andre fond som det føderale finansdepartementet har "investert i"(de utgir disse gjeldsbrevene, så ser ikke helt det som en investering).

Men det er egentlig ikke eierskapet av nasjonalgjelden jeg skulle skrive om, det var den reelle mengden gjeld de føderale myndighetene har. Som Lawrence Kotlikoff forklarer hvor problemet ligger:
" This gargantuan discrepancy between our “official” debt and our actual net indebtedness isn’t surprising. It reflects what economists call the labeling problem. Congress has been very careful over the years to label most of its liabilities “unofficial” to keep them off the books and far in the future. " - Bloomberg 11. august

 Problemet er kort sagt at den offisielle føderale gjelden til BNP, er noe som markedsaktører reagerer på og dermed har politikerne som er avhengig av statlige inntekter hatt et incentiv til å holde så mye forventede utbetalinger som bør regnes som gjeld, som noe annet. Det største underskuddet er på Social Security, Medicare & Medicaid, og en rekke andre mindre dekninger.

Underskudd og gjeld
Offisielle budsjettunderskudd: - 1,298 billioner $

Offisielle føderal gjeld: 15 billioner $
Føderal gjeld til BNP: 100 % +

Men krever man at de føderale myndighetene følger de reglene de føderale myndighetene krever at alle private bedrifter må føre sine regnskap etter, kalles GAAP(Generally Accepted Accounting Principles) så ville bildet blitt annerledes.

Uten Social Security
Budsjettunderskudd: - 1,312 billioner $

Med Social Security
Budsjettunderskudd: 4,6 billioner $

Føderal gjeld: 80,9 billioner $
Føderal gjeld til BNP: 500 % +

Kilde for tall: US Treasury

Det er helt SYKE tall, tom. det greske offisielle budsjettunderskudd i forhold til BNP(10,6 %) er lavere enn det amerikanske offisielle budsjettunderskudd men når man rettmessig tar med alt det de føderale myndighetene skylder etter deres egne regler, så er budsjettunderskuddet på 30 % av BNP!

Hvorfor er så avkastning på amerikanske statsobligasjoner på 2,27 % (10 år) og 3,38 (30 år) ?
Hvilken normal investor ville satset egne penger på å holde så risikable eiendeler med så lite avkastning ?

Ron Paul, presidentkandidaten som stiller seg mot FED, generelt den nåværende økonomiske politikken og krigene identifiserer en boble, og han hadde rett om boligboblen så det er nok verdt og lytte etter. CNBC vertene gjør aldri det.


Kan alle si "bond-bubble" ? Forventer det blir et kjent ord om et par år....

Notat: Det Paul referer til om "insiders" er at bankene har tilgang til kreditt på 0 %!!! rente og kan låne under de omstendighetene og plassere dem i amerikanske statsobligasjoner som virker som den "sikreste" rentebærende investeringen.

Husker finansprofessoren min kalte statsobligasjoner den "risikofri renten" LOL, enda et navn innen dagens blandingsøkonomi som raskt vil bli borte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar