mandag, april 30, 2012

Våre gale ledere


Idag så jeg tilfeldigvis en artikkel skrevet av eller annen AP-leder. For det meste synes jeg det er retorikk og politikken ville nok ikke vært særlig annerledes under noen annet stort parti, selvom det er premisset til artikkelen.

Det er likevel så mye galt, så mye uviten, og økonomisk ignoranse i denne artikkelen at det må kommenteres.

Her er artikkelen(bilde er en lenke):


Første sitatet starter slik:
" Da jeg var 17 år, brakk jeg en ryggvirvel. Legen sa jeg måtte regne med å bli sittende i rullestol resten av livet. "

Deretter følger den første falske problemstillingen opp:
" Min neste tanke var livsforsikring. Jeg måtte skaffe meg det. I hvert fall om jeg ikke ville bli frisk igjen."

Nå, Norge har hatt et sosialisert helsevesen i ganske lang tid. Hvorfor i huleste tenker en 17-åring på at de trenger forsikring ?

Forfatteren fortsetter så på denne tråden:
" Jeg kontaktet et forsikringsselskap, men beskjeden var klar. Med mitt sykdomsbildet ble det umulig å få tegnet noen forsikring. "

Dette fremstilles som et problem, men det er som å ringe pizzabudet for å få lyspærer.

Forsikringsselskapet skal forsikre deg imot uforutsette, framtidige uhell. Du kan ikke ringe dem og be dem om forsikring etter uhellet har inntruffet. Det er som å ringe forsikringsselskapet for brannforsikring etter huset ditt har brent ned. SÅ KLART KAN DU IKKE FÅ DET DA.

Da må du ringe til legen for å få hjelp med medisinske problemet.

Så kommer punchlinjen:
" Så takk gud for fellesskapet. "

Men det var jo nettopp under dette felleskapet(kodeord for velferdsstaten) at leger var så dyre at forfatteren måtte ringe etter forsikring. Hva slags triks er det forfatteren forsøker å få forbi oss ? Er dette alt de får for PR millionene ?
Det er de norske myndighetene som styrer legevesenet, som bare har 1 skole for å utdanne leger og med enorme begrensninger slik at flere hundre norske studenter må rømme til Polen og Øst-Europa for en like god utdanning som leger og kompetente mennesker forsvinner fra samfunnet. Frivillig felleskap og tvungen felleskap er ikke like.

Samtidig sier hun sier takk gud imens nærmest 2000 stykker dør årlig under det sosialistiske helsevesenet bare pga. feil alene!

De mest bisarre uttalelsene kommer så litt etter:
" Det er lett å ta jobben du har for gitt, den månedlige lønna, den fribilletten vi har for å ha barna våre i skolen eller hos legen. Ute i verden er det utrygt. Altfor mange unge går ledige i Europa."

Ja, i Europa går folk arbeidsledige fordi nettopp har den samme velferdsstaten med høye skatter,reguleringer og sentralbank fiat-penger som skaper gjentakende bobler. Altfor mange går arbeidsledige og de sørlige myndighetene må slutte ødelegge for entreprenører som ønsker å opprette arbeidsplasser. Istede har de gått den andre veien og forsøkt å stimulere seg ut av krisen slik alle de store norske partiene foreslo i finanskrisen, og det har bare ført dem ut i større problemer.

"Liv går tapt i Syria. Det kriges fortsatt i Afghanistan.
 "

Dette er helt utrolig! Ja, det kriges av denne regjeringen! Denne velferdsstaten og andre stater starter kriger i andre land, også forsøker hun utnytte dette som et skremsel argument for å gi dem mer makt ?

" For den økonomiske krisen i Europa er alvorlig, og kan også ramme landet vårt. "

Den vil ramme landet nettopp pga. politikken som dette partiet og forsåvidt nesten alle andre partier,har og ønsker å føre! Se mitt boligboble dokumentet for dette med en finanskrise i Norge.

" Vår viktigste livsforsikring, er det velferdssamfunnet vi lever i, der vi tar vare på hverandre. Sammen. Også de dagene vi trenger det mest, uansett hvor syk vi er eller hvor stor inntekt vi har. "

Den viktigste livsforsikringen en person kan ta er forsiktighet og framtidstenkning. Nemlig å forsikre seg før man skader seg og å spare før det inntreffer problemer. Med dagens økonomiske politikken som bare oppfordrer til gjeldsopptak, konsum og beskatter produktivt arbeid så hardt er det umulig.

Den neste viktigste livsforsikringen er familien og nærsamfunnet, og forfatteren antyder til det stadig vekk og prøver nesten late som "velferdsstaten" er en familie. Men det er ikke det. Familien er bygd på hierarkisk sammenkomst av forskjellige mennesker på frivillige basis, og på at det er rasjonelt for mennesker å samarbeide med hverandre. Velferdsstaten er basert på en ekspropriasjon av de produktive menneskene, som produserer godene som velferdsstaten så kan konsumere på en politisk måte.
Velferdsstaten kan ikke magisk få inn i eksistens mer enn det medlemmene av samfunnet kan produsere, og den må fortsatt ta stilling til at mennesker operer i en verden av begrensede ressurser og disse ressursene må allokeres til de forskjellige tingene mennesker trenger. Ved å straffe produktive mennesker reduserer den da simpelthen viljen til å produsere godene og dermed samfunnsoppbygningen vi er avhengige for alle varer/tjenester vi trenger.
Helsetjenester tilbudt igjennom velferdsstaten kan da ikke være uendelig, eller tilgjengelige for alle og må da rasjoneres på en eller annen måte. Når prismekanismen og markedskrefter er satt ut av spill må goder rasjoneres med dårligere tilbud, byråkrati og venting. Med prismekanismen vil et ytterligere press på et gode, skape profittmuligheter for å forbedre, forenkle og innoverere i fremstillingen av varen/tjenesten. Det er derfor den naturlige tendensen i en markedsøkonomi er fallende priser.

Begge disse tingene; individuell framsynthet og langsiktig tenkning samt familien og mellommenneskelige relasjoner svekkes ytterligere når staten tar over disse oppgavene og gjør disse egenskapene overflødig, eller en kostnad uten belønning.
Er du framsynt og langsikt tenkende under en velferdsstaten, må du betale igjennom skattesystemet for at alle andre ikke er det.
Ønsker du å sette din forsikring i dine medmennesker, så er ressursene dere overført til de som ikke forsøker å innrette seg slik og oppnå samarbeidsvilligheten av andre mennesker. Egoisme og ensomhet belønnes så og familieliv straffes.


Den konstante inflasjonen er ingen "trygg økonomisk styring" men heller oppskriften på en katastrofe. Det kan til og med sees i propaganda filmene regjeringen har produsert selv:Merket du hva som var galt med løsningen ? Liknet det ikke vel mye på årsaken til problemet ?

Det er hva "trygg økonomisk styring" betyr...gjeldsboble ? Da må vi bare ta på MER GJELD.

PS: Har ingen sympati for noen partier eller tro på deres ærlighet eller forståelse av problemet. Jeg vet dog at denne artikkelen var full av tull, selvom den sikkert vil appellere til tusenvis av økonomiske ignoramuser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar